U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 27 oktober 2020

27 oktober 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 20 oktober 2020

Vastgesteld.

Compensatie kosten noodopvang kinderen en eigen bijdrage vanwege corona

 • Aanbieders compenseren voor de meer-kosten van de noodopvang van kinderen in de periode 16 maart – 8 juni 2020.
 • De eigen bijdrage compenseren van VVE-kinderen en kinderen zonder kinderopvangtoeslag omdat reguliere opvang in de periode 16 maart – 8 juni niet heeft plaatsgevonden.
 • De kosten van de compensatie betalen uit de decentralisatie-uitkering ‘noodopvang ouders van kinderen met cruciaal beroep’ en de verhoging van de decentralisatie-uitkering ‘voorschoolse voorziening peuters’.
 • Aanbieders tot uiterlijk 15 november in de gelegenheid stellen om een aanvraag voor compensatie in te dienen.
 • De subsidie in de periode (16 maart-8 juni) dat geen peuteropvang/ voorschoolse educatie heeft plaatsgevonden door laten lopen.
 • Dit verwerken in de slotwijziging 2020.

Invoering Wet Inburgering 2021

 • Het principebesluit nemen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale dienst Werkplein Hart van West-Brabant, waardoor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 wordt belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant.
 • De raad voorstellen het college toestemming te verlenen voor deze wijziging.
 • Ten behoeve van de voorbereiding van de Wet Inburgering, uit de hiervoor ontvangen middelen van het Ministerie, € 14.280,- ter beschikking stellen aan het Werkplein.
 • Kennis nemen van het plan van aanpak invoering Wet Inburgering.

Verlenging Pilot Waakvlam

 • Instemmen met het verlengen van de pilot Waakvlam Plus van 1 november 2020 tot en met 31 december 2021 en het tarief voor het pilotproduct Waakvlam Plus per 2021 te indexeren met 2,94%.
 • De verlenging van de pilot via een brief aan de 7 deelnemende aanbieders bevestigen.
 • Wethouder Breedveld mandateren deze brief te ondertekenen.

Beantwoording art. 42 RvO over bouwrijp maken Plan Hofstede

Instemmen met het conceptantwoord.

Beleidsregels terugvordering 2020 en Heronderzoeksplan Werkplein

 • De Beleidsregel terugvordering PW, Bbz 2004, Ioaw en Ioaz 2020 vaststellen.
 • Het Heronderzoeksplan Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2020 vaststellen.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’

 • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’ behorende Nota zienswijzen en de raad voorstellen de ingediende zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren overeenkomstig de conclusies in de Nota zienswijzen.
 • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’ behorende Nota ambtshalve wijzigingen en de raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’ gewijzigd vast te stellen.
 • De raad voorstellen voor het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’ een aanvullend budget van € 28.340,00 beschikbaar te stellen.