U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 mei 2020

26 mei 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 19 mei 2020

Vastgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, hoek Molenweg/Dennenweg te Rucphen'

  • Instemmen met de Nota van Beant-woording voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Molenweg/Dennenweg te Rucphen’.
  • Instemmen met het ontwerpbestemmings-plan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Molenweg/Dennenweg te Rucphen’ en het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen.
  • De gemeenteraad informeren over het inspraakverslag en de voortgang van de procedure.

Ontwerp bestemmingsplan  Ruimte voor Ruimte, Zoeksestraat te Schijf

  • Instemmen met de inhoud van het Inspraakverslag inzake Voorontwerp ‘Bebouwde kom Schijf, Zoeksestraat ong.
  • Het bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Schijf, Zoeksestraat ong.' als ontwerp-bestemmingsplan in procedure brengen.
  • De gemeenteraad informeren over het inspraakverslag en de voortgang van de procedure.

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020

  • Instemmen met 15 ‘mee lift plannen’ welke zijn verwerkt in het ontwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020’.
  • Instemmen met de anterieure overeenkomsten behorende de 15 mee lift plannen en deze ter ondertekening aan te bieden aan initiatiefnemers.
  • De ‘Nota beantwoording inspraak en vooroverleg’ voor het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020’ en de daarbij behorende aanpassingen van het plan vaststellen.
  • Instemmen met het ontwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020’ en dit in procedure brengen.

Beantwoording vraag art. 42 RvO PvdA over subsidieregeling verenigingen

Instemmen met conceptantwoord.