U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 24 november 2020

24 november 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 17 november 2020

Vastgesteld.

Straatnaamgeving woonwijk Hofstede

De namen Reestraat, Eekhoornstraat, Hermelijnstraat, Egelstraat en Dassenstraat toekennen aan de nieuw aan te leggen wegenstructuur in het bestemmingsplan ‘Hofstede’ te Rucphen.

Beleidsregel berekening bouwkosten leges gemeente Rucphen 2021

  • De 'Beleidsregel berekening bouwkosten leges gemeente Rucphen 2021' vaststellen.
  • De volgende beleids- en uitvoeringsregels intrekken per 1 januari 2021:
    - 'Beleids-en uitvoeringsregeling belastingen/WOZ Rucphen 2012' (besluit van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011);
    - 'Beleids-en uitvoeringsregeling belastingen/WOZ Rucphen 2012' (besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012, laatst  gewijzigd bij besluit van 7 november 2017).

Vastleggen nieuwe organisatiestructuur

  • Het organisatiebesluit gemeente Rucphen 2021 met ingang van 1 januari 2021 vaststellen onder intrekking van het organisatiebesluit gemeente Rucphen 2011.
  • Het mandaat- en volmacht register P&O  1-1-2021 met ingang van 1 januari 2021 vaststellen onder intrekking van het mandaat- en volmachtregister P&O van  1-1-2020.

Aanwijzen loco-secretaris(sen)

Eerste, tweede en derde loco-secretaris aanwijzen als uitvoering van artikel 9, lid 3 van het Organisatie besluit gemeente Rucphen 2021.