U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 24 maart 2020

24 maart 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 17 maart 2020

Vastgesteld.

Herwaardering percelen vastgoedregistratie van de algemene dienst per 31 december 2019

De herwaardering van objecten uit de vastgoedregistratie van de algemene dienst ten laste van het rekeningresultaat 2019 verwerken.

Acties collectieve inkoop adviezen, isolatie en zonnepanelen Regionaal Energie Loket (REL)

  • Instemmen met de organisatie van de collectieve acties isoleren, aanschaf zonnepanelen, maatadvies woningen en de energievouchers door het REL voor een bedrag van € 49.500,00.
  • Het verzoek van het REL om incidentele subsidie van € 69.030,00 voor de uitvoering van de actie Energievouchers kleine maatregelen honoreren.

Beleidsstukken Ruimte voor Ruimte 2020, Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing 2020 en Bed & Breakfast 2020

Instemmen met de ontwerpnota’s Ruimte voor Ruimte 2020, de Vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing 2020 en Bed & Breakfast 2020.

Rapport Rekenkamercommissie Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie

Reactie vaststellen in het kader van bestuurlijke hoor en wederhoor.

Verkoop (ged) perceel D555 Bosheidestraat te Rucphen

  • Een gedeelte van de percelen D555, C2320 en D6561, gelegen op de hoek van de Bosheidestraat en de Baanvelden in Rucphen, verkopen als bouwkavel voor een burgerwonin.
  • Voor de verkoop de huurovereenkomst met Hippisch Centrum Rucphen per 1 april 2020 opzeggen en aan de manege voorstellen een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten voor de overgebleven gronden.
  • Voor de verkoop het gebruik van de Heemtuin van een deel van perceel D6561 beëindigen.

Inkoopvoorwaarden bestrijding Eikenprocessierups

Instemmen met het van toepassing verklaren van de algemene inkoopvoor-waarden van de gemeente Zundert voor de aanbesteding ‘Eikenprocessierupsen bestrijding gemeenten Rucphen en Zundert’.