U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 maart 2021

23 maart 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 16 maart 2021

Vastgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Zegge’

  • Instemmen met de bij het bestemmingsplan ‘Kom Zegge’ behorende Nota zienswijzen en Nota ambtshalve wijzigingen en de raad voorstellen de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren en de ambtshalve wijzigingen vast te stellen.
  • De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Zegge’ gewijzigd vast te stellen.
  • De raad voorstellen bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom Zegge' geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Benoeming 5e lid Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant

De raad voorstellen mevrouw N. Fouchier te benoemen als 5e lid van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West- Brabant (OBO), conform de voordracht.

Exploitatie Vijverstraat 9 St. Willebrord

  • De huurovereenkomst Vijverstraat 9/11 met TTV The Back Hands opzeggen nadat de huidige huurovereenkomst is gewijzigd naar een nieuwe huurovereenkomst voor TTV The Backhands op nummer 11.
  • De huidige huurovereenkomst daarop zo spoedig mogelijk aanpassen.
  • Uitvoeringsvraagstukken en financiële afspraken nader uitwerken.

Verlengen begunstigingstermijn Oosteindseweg 77 Sprundel

Het besluit last onder dwangsom van 15 januari 2021 wijzigen, met dien verstande dat de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

ZLM Tour 2021

Aangehouden.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8 te Zegge

  • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Kom Zegge, Lage Zegstraat naast 8 te Zegge’ gewijzigd vast te stellen conform de Nota van Zienswijzen.
  • De raad voorstellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Communicatiecampagne Brabantse lichtpuntpuntjes

  • Voor de plaatsing van twee trotters wordt een ontheffing artikel 2:10 APV verleend tot 30 mei.
  • Het betreft de locatie aan de rotonde Noorderstraat, Vosdonkseweg, Dorpsstraat en de locatie net voor de rotonde met de Gebrande Hoefstraat en Burg. de Weertstraat.