U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 23 juni 2020

23 juni 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 16 juni 2020

Vastgesteld.

Verlenging contract cliëntervaringsonderzoek met I&O

Instemmen met de verlenging van het huidige contract met I&O Research voor de duur van 1 jaar voor het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek.

Verlenging contract HO

  • Instemmen met de eenmalige verlenging van de overeenkomst maatwerk-voorziening huishoudelijke ondersteuning zorg in natura (ZIN) 2020 met 1 jaar in 2021.
  • Instemmen met de tarieven 2021.
  • Instemmen met de eenmalige verlenging van de overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning met Careyn Hospice en het uurtarief 2021 (conform de stijging van het uurtarief Huishoudelijke Ondersteuning plus).
  • Instemmen met een verhoging van de tarieven bij persoonsgebonden budget (PGB) huishoudelijke ondersteuning met inzet van professionele ondersteuning naar de tarieven HO in 2021.

Aanpassing beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020

Instemmen met de aangepaste beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Rucphen.

Dienstverleningsovereenkomst Waspunt

  • Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst per 15 juni 2020 met de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert voor het regionale waspunt.
  • Instemmen met het 1 op 1 gunnen van de diensten voor het waspunt (voor wat betreft chauffeursdiensten, wassen en strijken) aan WVS voor de komende 4 jaar.

Jaarverantwoording kinderopvang 2019

Het jaarverslag kinderopvang 2019 vaststellen.

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. Vn PVV over mediabericht Femke Halsema

Instemmen met conceptantwoord.

Decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding

  • Instemmen met aanwending van een bedrag van € 7.500,00 van de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding als werkbudget voor opvang en workshop statushouders.
  • De resterende gelden van de decentralisatie-uitkering in de Reserve Maatschappelijke begeleiding storten.