U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 januari 2020

21 januari 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 14 januari 2020

Vastgesteld. 

Aanvraag bijdrage Toeristisch Fonds

Aangehouden. 

Eindrapportage Project Participatie op Maat

Ingestemd met de eindrapportage. 

Mandatering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voor project zorgvuldige veehouderij

Mandaat verlenen voor vergunningverlening voor de taakstelling ‘transitie zorgvuldige veehouderij’ aan de directeur van de OMWB. 

Principeverzoek Rucphensebaan 21 te Sprundel

Geen medewerking verlenen aan het verzoek om de locatie Rucphensebaan 21 op te splitsen naar twee bouwpercelen voor twee vrijstaande woningen. 

Stedenbouwkundige visie Fazantendonk-Noorderstraat St. Willebrord

Ontwerp stedenbouwkundige visie model A - Fazantendonk-Noorderstraat St. Willebrord vastgesteld. 

Wrakingsverzoek planschade

Niet ingestemd met het wrakingsverzoek. 

Subsidieverzoek theatervoorstelling 'strepen op het raam'

Een activiteitensubsidie van maximaal € 1.200,00 verlenen voor de theatervoorstelling. 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 / verlenging indicaties

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Rucphen vastgesteld.
 • De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 ingetrokken.
 • Ingestemd met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.
 • Ingestemd met de administratieve verlenging tot 1 april 2020 van de indicaties van cliënten die begeleiding middels een PGB hebben.
 • Ingestemd met de administratieve verlenging tot 31 december 2020 van de indicaties van cliënten met Huishoudelijke ondersteuning die in 2017 bezwaar c.q. beroep hebben ingediend en tijdelijk een urenindicatie hebben gekregen.
 • Ingestemd met de administratieve verlenging tot 31 december 2020 van de PGB’s HO die dit jaar aflopen.
 • De afdelingsmanager SL gemandateerd de verlengingsbeschikkingen te ondertekenen.

Uniformering SROI Beleid (uitwerking)

 • Ingestemd met de Beleidsnotitie Social Return 2020 D6-gemeenten en dit beleid met ingang van 2020 toepassen bij lokale inkopen en aanbestedingen.
 • De uitvoering van de SROI-taak met ingang van 2020 als plustaak opdragen aan het Werkplein HvWB.
 • Deze opdracht in eerste instantie voor de duur van twee jaar te verstrekken, met een evaluatiemoment na 1,5 jaar.
 • De kosten van de SROI-coördinator via de exploitatie van het Werkplein HvWB bekostigen.