U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 20 augustus 2019

20 augustus 2019

Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019

 • Ingestemd met de 'Nota van Beantwoording – Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019' en de raad voorstellen in te stemmen met de nota en de twee zienswijzen ontvankelijk en deels gegrond te verklaren.
 • Ingestemd met de 'Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019' en de raad voorstellen de nota gewijzigd vast te stellen en in werking te laten treden op 1 oktober 2019.
 • De raad voorstellen de 'Welstandsnota gemeente Rucphen 2011' (raadsbesluit 15 december 2011) en de herziening van de 'Welstandsnota gemeente Rucphen 2011' (raadsbesluit 17 december 2014) in te trekken per 1 oktober 2019.

Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019

Ingestemd met de 'Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019' en de raad voorstellen:

 • de 'Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019' vast te stellen en in werking te laten treden op 1 oktober 2019;
 • de 'Erfgoedverordening 2012 gemeente Rucphen' in te trekken per 1 oktober 2019;
 • de criteria voor opname op de definitieve 'lijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gemeente Rucphen' vast te stellen.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 13 augustus 2019

Vastgesteld.

Verkoop reststrook naast Thornerstraat 47 Sprundel

 • Een deel van een reststrook snippergroen naast het perceel Thornerstraat 47 verkopen.
 • Ingestemd met de koopovereenkomst. 

Nota Archeologie gemeente Rucphen

 • Ingestemd met de 'Nota van Beantwoording – ontwerp ‘Nota archeologie gemeen-te Rucphen' en de raad voorstellen in te stemmen met de nota en de twee zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 • Ingestemd met de 'Nota Archeologie gemeente Rucphen' en de raad voorstellen de nota gewijzigd vast te stellen en in werking te laten treden op 1 oktober 2019.
 • De raad voorstellen delen van de 'Gemeentelijke Erfgoedkaart Gemeente Rucphen' per 1 oktober 2019 in te trekken. 

Monitor sociaal domein tweede kwartaal 2019

Monitor vastgesteld.

Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant

Ingestemd met de eerste wijziging  van de GR GGD West-Brabant.

Bijdrage BOPZ

Aangehouden.

Milieustraat

De raad voorstellen per 1 januari 2020 de samenwerking met de gemeente Etten-Leur aan te gaan voor gebruik van de milieustraat in Etten-Leur door inwoners van de gemeente Rucphen.