U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 maart 2021

2 maart 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 23 februari 2021

Vastgesteld.

Verkoop grond Kenbelstraatje 7 te St. Willebrord

 • De reststrook naast het perceel Kenbelstraatje 7 met een omvang van circa 93 m2 verkopen.
 • Instemmen met de koopovereenkomst.

Project Werk aan Onderwijs budget 2020 en 2021

 • Bij de 1e berap 2021 € 5.000,00 beschikbaar stellen voor het project Werk aan Onderwijs.
 • Bij de Jaarrekening 2020 de lasten verwerken van € 7.188,17.

Nadere regels adviesraad sociaal domein 2021

Instemmen met de herziene versie van de 'Nadere regels adviesraad sociaal domein 2021'.

Principeverzoek wijziging bestemming en bouw bijgebouw Langendijksestraat 13 te Rucphen

 • In principe onder voorwaarden mede-werking verlenen aan het mogelijk maken van een bijgebouw met atelier, schuur en guesthouse voor eigen gebruik aan de Langendijksestraat 13.
 • In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen om de bestemming van het perceel aan de Langendijksestraat 13 te veranderen van ‘kantoor’ in ‘wonen’.

Principeverzoek Hoeksestraat 31-31a te Schijf

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan de wijziging van de agrarische bestemming in één woonbestemming voor twee woningen ter plaatse van de Hoeksestraat 31 en 31a.
 • Het principeverzoek is 1 jaar geldig.

Voorontwerp bestemmingsplan voor de realisatie van één RvR-woning Sprundelseweg 10 te Rucphen

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Sprundelseweg 10 te Rucphen’ en dit in procedure brengen en het vooroverleg starten.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Sprundelseweg 10 te Rucphen.

Verlengen convenant Ondernemers Klankbord en afwijken van inkoopbeleid

 • Een nieuw convenant afsluiten met Stichting Ondernemersklankbord.
 • Hiervoor afwijken van het inkoopbeleid en het enkelvoudig gunnen van een nieuwe opdracht aan het Ondernemersklankbord.

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Rucphen (TONK)

 • De beleidsregels TONK vaststellen.
 • De raad informeren via de corona-raadsbrief.

Principeverzoek uitbreiding paardenhouderij Postbaan 10 te Rucphen

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van de bouw van een opslag en buitenstallen op het perceel aan de Postbaan 10.
 • Geen medewerking verlenen aan de schuilstallen achterop het perceel aan de Postbaan 10.

Wijzigingen bestemming bedrijf in wonen op perceel direct ten zuiden van de Oud Kerkpad 16

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ via een wijzigingsbevoegdheid voor het perceel gelegen ten zuiden van de Oud Kerkpad 16 in Schijf.

Plan van aanpak omgevingsvisie

Het Plan van Aanpak omgevingsvisie vaststellen.