U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 19 januari 2021

19 januari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 12 januari 2021

Vastgesteld.

Deelname werkgelegenheidsenquête

Een deel van het budget herstructurering WVS inzetten voor deelname aan de werkgelegenheidsenquête 2020 en 2021.

Principeverzoek Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 te Schijf

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het ontwikkelen van een Ruimte voor Ruimte woning aan de Hoeksestraat ong. tussen nr. 15a en 17 door een bestemmingsplanprocedure.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Gewijzigde anterieure overeenkomst bestemmingsplan Vorenseindseweg 104 te Sprundel

Instemmen met de gewijzigde anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan de initiatiefnemer en de huidige eigenaar van de gronden.

Principeverzoek Meerven ong. Rucphen

 • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan de gewenste wijziging van de bestemmingen ‘Bos’ en ‘Agrarisch met waarden – Natuur’ door een herziening van het bestemmingsplan om zodoende het bos met fijnspar te kunnen vervangen en daarnaast tot een werkbaardere situatie te komen van de agrarische gronden aan de Meerven ong. te Rucphen.
 • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Stimuleringsregeling Landschap

Instemmen met deelname aan de Stimuleringsregeling Landschap.

Toeristisch informatiepunt Sprundel

 • Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst voor de oprichting en uitvoering van een toeristisch informatiepunt in Sprundel.
 • Wethouder De Bruijn machtigen de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.

Vaststelling ontwerp wijzigingsplan Bredasebaan 94 Sprundel

 • Medewerking verlenen aan het ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Bredasebaan 94 te Sprundel’.
 • Geen inspraak verlenen.
 • Instemmen met de anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
 • Indien geen zienswijzen binnenkomen, zonder tussenkomst van het college het wijzigingsplan vaststellen.

Wethouder Lazeroms heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en stemming bij dit agendapunt.

Mandaatregeling per 1 januari 2021

 • De algemene mandaatregeling en het mandaatregister vaststellen.
 • Omgevingsvergunning verleend voor:
  - het vervangen van de garagedeur door een kozijn, Populierenstraat 40, St. Willebrord;
  - het realiseren van een mantelzorg-woning in een bestaande schuur, Hoekvensedreef 11, Schijf;
  - het bouwen van een tuinhuis met overkapping, De Branden 51, Sprundel;
  - het bouwen van een tuinkamer met berging, Kade 63, Rucphen;
  - het bouwen van een bijgebouw, Kaaistraat 3, St. Willebrord;
  - revitalisatie van het benzinestation van Shell van OK oliecentrale, Rijksweg-Noord 1, Zegge;
  - het plaatsen van een dakopbouw, Nieuwe Hoofdweg 3, Zegge;
  - het herbouwen van de woning, Kapelstraat 4, Zegge;
  - het verhogen van de geluidswal, Verlengde Vosdonkseweg, St. Willebrord;
  - het isoleren van renoveren dak woning, Kapelstraat 22, Zegge;
  - het kappen van 6 populus canadensis, Hoeksestraat 27, Schijf;
  - het starten van een B en B, Scherpenbergsebaan 11, Schijf;
  - het plaatsen van een erfafscheiding, Bredasebaan 24, Sprundel.