U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 18 februari 2020

18 februari 2020

Aanvraag aanwijzen bijzondere begraafplaats en plaatsen mausoleum

 • Eerst beleidsregel omtrent bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen aan de raad voorleggen.
 • Nu niet de aanvraag afzonderlijk behandelen.

Werkprogramma Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020

 • Ingestemd met de verhoging van het budget voor het werkprogramma 2020 van de OMWB.
 • Het werkprogramma Rucphen 2020 voor de OMWB vastgesteld.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 11 februari 2020

Vastgesteld.

Last onder bestuursdwang Rijksweg-Zuid ongenummerd Rucphen

 • Last onder dwangsom opleggen.
 • Begunstigingstermijn bepalen tot en met 2 maart 2020.

Dienstverleningsovereenkomst WVS-Groep 2020-2022

 • De dienstverleningsovereenkomst 2020-2022 met WVS-Groep vaststellen ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
 • Het budget Wsw aan WVS-Groep beschikbaar stellen ter uitvoering van de Wsw.

Contractbeheer, werkbudget en projectondersteuning Wmo De6

 • Een bedrag van € 3.531,00 beschikbaar stellen voor het regionaal werkbudget Wmo 2020.
 • Een bedrag van € 3.168,00 beschikbaar stellen voor projectondersteuning Wmo 2020.
 • Een bedrag van € 14.563,00 beschikbaar stellen voor contractbeheer/-management Wmo Begeleiding 2020.
 • Een bedrag van € 12.096,00 beschikbaar stellen voor contractbeheer/-management Wmo HO 2020.

Monitor sociaal domein 4e kwartaal 2019

Monitor vastgesteld.  

Jaarverslag vastgesteld

 • Doorontwikkeling Plan van Aanpak Sociaal Domein gemeente Rucphen 2020-2024.
 • Raadsvoorstel en proces aanpassen. 

Vaststelling bestemmingsplan 'Centrum Rucphen, Rucphense Vaartkant te Rucphen'

De raad voorstellen:

 • het bestemmingsplan ‘Centrum Rucphen, Rucphense Vaartkant te Rucphen' vast te stellen;
 • het beeldkwaliteitsplan ‘Rucphense Vaartkant/Raadhuisplein’ vast te stellen;
 • geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.