U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 17 maart 2020

17 maart 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 10 maart 2020

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade Spechtendonk 1 St. Willebrord

  • Het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie bezwaarschriften van 18 februari 2020, ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.
  • Het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.

Strijdig gebruik bijgebouw mantelzorg - Ettenseweg 23 te Sprundel

Het besluit last onder dwangsom in stand laten, met dien verstande dat een termijn wordt gegund om het strijdig gebruik van het bijgebouw te beëindigen.

Principeverzoek Dorpsstraat 186 te St. Willebrord

  • Onder voorwaarden principemedewerking verlenen aan het verzoek om op de locatie Dorpsstraat 186 het bestemmingsplan te wijzigen in Wonen voor de realisatie van een appartementencomplex voor maximaal 11 appartementen.
  • Initiatiefnemer dient voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Aanpassing algemene subsidieverordening en subsidieregelingen

Teruggenomen.

Beantwoording vraag art. 42 RVP over Weggedrag bij bushalte Vosdonkseweg

Instemmen met conceptantwoord.