U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 16 juni 2020

16 juni 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 9 juni 2020

Vastgesteld.

Intrekking straatnamen

De straatnamen Lokkerberg en Parallelweg intrekken.

Principeverzoek Irenestraat ong. tussen 63 en 65 te St. Willebrord

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één nieuwe woning op het perceel aan de Irenestraat ong. tussen 63 en 64.

Principeverzoek St. Janstraat 88 te Sprundel

  • In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één nieuwe woning op het perceel aan de St. Janstraat 88 (zijde Omgangstraat).
  • Initiatiefnemer verzoeken voorafgaand aan het starten van de procedure een omgevingsdialoog te laten voeren en de verslaglegging hiervan te overleggen.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade

Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschriften (d.d. 28 april 2020) ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.

Beslissing op bezwaar tegemoetkoming planschade

Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschriften (d.d. 28 april 2020) ongegrond verklaren en het primaire besluit handhaven.

Steunbetuiging gemeente Krimpenerwaard

De brief van de gemeente Krimpenerwaard aan de VNG over de financiële situatie van de gemeenten ondersteunen.

Schadecompensatieregeling sport en cultuur 2020 als gevolg van de uitbraak COVID-19 (Corona)

  • De gemeenteraad voorstellen de ‘Schadecompensatieregeling sport en cultuur 2020 als gevolg van de uitbraak COVID-19 (Corona)’ vast te stellen.
  • De gemeenteraad voorstellen een budget van € 165.000,00 beschikbaar te stellen ter uitvoering van deze regeling en voor de bekostiging daarvan de ‘Risicoreserve Coronacrisis’ aan te wenden.
  • De meerjarige evenementenvergunningen met 1 jaar verlengen.