U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 15 oktober 2019

15 oktober 2019

Verzoek realisatie praktijkruimte/woning naast woning Kenbelstraatje 25 St. Willebrord

  • Onder voorwaarden medewerking verlenen aan het realiseren van een praktijkruimte voor Chinese geneeskunde in een apart bijgebouw bij Kenbelstraatje 25 door met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.
  • Geen medewerking verlenen om de praktijkruimte in de toekomst als (senioren)woning in gebruik te nemen.

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 8 oktober 2019

Vastgesteld.

Bijraming krediet aanschaf OvD-Bz voertuig

De raad voorstellen het krediet voor de aanschaf en in-/opbouw van het piketvoertuig OvD-Bz op te hogen tot € 44.334,00.

Programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021 - 2023

Ingestemd met de programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023.

Kosten 2019 alternatief vervoer

  • Met ingang van 2019 de pinautomaat met accessoires voor de dorpsbus Sprundel – St. Willebrord huren gedurende de pilot van 3 jaren.
  • De financiële gevolgen van € 7.000,00 (inclusief invoeringskosten) opnemen in de financiële slotwijziging 2019.

Besluit last onder dwangsom - Zundertseweg 24 te Rucphen

Een last onder dwangsom opgelegd vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan.

Deelname gebiedscontract Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA)

  • Ingestemd met deelname aan het gebiedscontract STIKA.
  • Wethouder Lazeroms gemandateerd voor de ondertekening van het gebiedscontract.

Beantwoording vraag art. 42 R.v.O. van PVV over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Rucphen

Aangehouden.

Activiteitensubsidie 2019: activiteiten 75 jaar bevrijding Zegge & Thai Chi voor ouderen

  • Een activiteitensubsidie van €2.500,00 verstrekt voor  verschillende activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding in Zegge.
  • Een activiteitensubsidie van € 600,00 verstrekt voor het geven van Thai Chi aan ouderen door de RAS.