U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 januari 2020

14 januari 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 7 januari 2020

Vastgesteld. 

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders Brandveiligheid

De Regionaal Commandant Brandweer gemandateerd toezichthouders aan te wijzen voor het toezicht op de naleving van de regels zoals opgenomen in het mandaatbesluit.

Voorontwerp  ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’

  • Ingestemd met het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’.
  • Een anterieure overeenkomst aangaan met de initiatiefnemer. 

Verzoek Comité 75 jaar bevrijding Zegge om extra subsidie

Het verzoek om een extra subsidie van €1.369,05 afgewezen.

Mandaat aanvraag gesloten jeugdhulp buiten kantoortijden

  • Mandaat verleend aan het Team Spoedeisende Zorg (SEZ).
  • Het mandaat opnemen in de mandaat-regeling jeugd gemeente Rucphen.

Principeverzoek Verdiesenstraat tussen 7 en 11 in Zegge

In principe onder voorwaarden medewerking verlenen aan het toevoegen van een bouwvlak voor het ontwikkelen van één nieuwe woning aan de Verdiesenstraat tussen 7 en 11  door middel van een bestemmingsplanprocedure.