U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 april 2020

14 april 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 7 april 2020

Vastgesteld.

Verkoop snippergroen naast Koekoekstraat 76 Sprundel

 • Een deel van een reststrook snippergroen naast het perceel Koekoekstraat 76 met een omvang van circa 535 m2  verkopen en hiervoor afwijken van de vastgestelde grondprijzen.
 • Instemmen met de koopovereenkomst.

Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst te Schijf

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Landgoed Havikshorst te Schijf’.
 • De gemeenteraad informeren over de procedure.

Herziene exploitatie-opzetten grondbedrijf 2019 en weerstandsvermogen

 • Instemmen met de herziene exploitatieopzetten van het grondbedrijf.
 • Voor het negatieve resultaat van Leisuregebied Binnentuin een voorziening treffen binnen het grondbedrijf.
 • De getroffen voorziening bij het Emmausplein en Centrum Rucphen per saldo aanpassen ten laste van de reserve van het grondbedrijf.
 • Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf 2019 vaststellen.

Beslissing op bezwaar - Zundertseweg 24 te Rucphen

Conform het advies van de Commissie bezwaarschriften:

 • de bezwaren over onvolledigheid van het besluit gegrond verklaren en het besluit herroepen;
 • het verzoek tot handhaving ten aanzien van de realisatie van de garage afwijzen;
 • de overige bezwaren ongegrond verklaren.

Aanvullend budget bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020

Voor het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020 een aanvullend budget van € 40.000,00 beschikbaar stellen.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Kom Zegge'

Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom Zegge’.

Spoedbesluit Taxivervoer KCV

 • Instemmen met het voorstel om, in afwachting van een definitieve regeling, aan PZN 80% van de begrote vervoersomvang uit te keren voor de maanden maart, april en mei 2020.
 • Voor het bepalen van de hoogte van het voorschot uitgaan van de eerste herijkte begroting 2020.

Raadsbrief aanpak bestrijding Eikenprocessierups

Instemmen met de (concept) raadsbrief ‘Aanpak bestrijding Eikenprocessierupsen’.

Renovatie voetbalvelden 2020

 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de renovatie van het hoofd- en C-veld door R.K.S.V. Rood–Wit en de door hen gecontacteerde aannemer, en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de renovatie van het hoofdveld door S.V. Sprundel en de door hen gecontacteerde aannemer, en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de renovatie van het B-veld door V.V. DIOZ en de door hen gecontacteerde aannemer, en afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met de (concept)overeenkomsten ‘bijdrage renovatie hoofd- en C-veld’ ten behoeve van R.K.S.V. Rood – Wit, ‘bijdrage renovatie hoofdveld’ ten behoeve van S.V. Sprundel en ‘bijdrage renovatie B-veld’ ten behoeve van V.V. DIOZ.
 • Instemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden voor groot onderhoud aan het B- en C-veld door V.V. R.S.V. en de door hen gecontacteerde aannemers, en af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 • Instemmen met de (concept)overeenkomst ‘bijdrage onderhoud B- en C-veld’ ten behoeve van V.V. R.S.V.
 • Het aanvullend krediet voor de renovatie van de resterende velden mee laten nemen bij de integrale afweging van de begroting in het najaar.