U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 oktober 2020

13 oktober 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 6 oktober 2020

Vastgesteld.

Fiscale administratieve aanpassing gescheiden inzameling

De kosten van 2015 tot en met 2019 met betrekking tot verschuldigde belastingrente voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval bekostigen uit de post onvoorzien van de begroting 2020.

Middelen toezicht & handhaving COVID-19

  • Niet instemmen met de taakmutatie van € 54.700,00 uit de septembercirculaire in het kader van COVID-19 voor dekking van de kosten voor (extra) toezicht en handhaving.
  • Wat te maken heeft met Corona, bekostigen uit de Corona-reserve.

Raadsbrief Digitale Toegankelijkheid

Instemmen met de (concept) raadsbrief ‘Digitale Toegankelijkheid’.

Principeverzoek De Berg 5 en 7 te Schijf

Geen principemedewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemming ter plaatse van De Berg 5 en 7 te Schijf.

Beantwoording art. 42 R.v.O van PVV over Onkruidbeheersing op de verhardingen en in de plantvakken

Instemmen met conceptantwoord.

Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022 - 2024

Instemmen met de Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022 - 2024 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Beantwoording art. 42 R.v.O van PVV over Arbeidsmigranten

Instemmen met conceptantwoord.