U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 12 januari 2021

12 januari 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 5 januari 2021

Vastgesteld.

Beantwoording art. 42 van PvdA over inzet onderwijsachterstandengeld voor coronaproblemen

Instemmen met conceptantwoord.

Planinitiatief Hoefstraat West te Zegge

 • Op basis van het schetsmateriaal een positief principestandpunt innemen voor het initiatief om te komen tot woningbouwontwikkeling op de locatie aan de Hoefstraat, nabij nummer 20.
 • De initiatiefnemer, Jawel ouw, aangeven dat, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, een uitgewerkt voorstel tegemoet wordt gezien.

Voorontwerp Bestemmingsplan Valkendonk 38 St. Willebrord

 • Instemmen met het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Valkendonk ongenummerd naast 38’.
 • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het bestemmingsplan.

Compensatie meerkosten Corona 2020

De middelen voor continuïteit van zorg, uitstel noodzakelijke zorg en meerkosten Jeugdwet en Wmo 2015 uit de algemene uitkering 2020 beschikbaar stellen aan Corona gerelateerde meerkosten van zorgaanbieders Jeugd en Wmo 2021.

Update inkoopbeleid

Aanhouden.

Afwijzen handhavingsverzoek Koekoekstraat 69 Sprundel

 • Het verzoek tot handhaving ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk zonder omgevingsvergunning en het gebruik daarvan als kapsalon afwijzen.
 • Het verzoek tot handhaving ten aanzien van de parkeeroverlast op het perceel afwijzen.

Voorlopig ontwerp nieuwbouw zwembad

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van het zwembad vaststellen.

Overbrengen restantbudget schuldhulpverlening

 • Instemmen met het overbrengen van het restantbudget schuldhulpverlening naar 2021.
 • Van dit restantbudget een bedrag van € 9.450,00 inzetten voor de uitvoering van maximaal 15 trajecten Thuisadministratie van Humanitas in 2021.

Einde arbeidsovereenkomst Agoog bij Agora

Aan Agora een tegemoetkoming in de kosten van ontslag van personeel verstrekken van € 2.838,00.

Principeverzoek bouw woningen Irenestraat/Beatrixweg te St. Willebrord

Principevraag terugleggen bij de provincie.

Opleggen last onder dwangsom Oosteindeseweg 77 te Sprundel

 • Een last onder dwangsom opleggen vanwege de strijdige situatie met het Bouwbesluit 2012.
 • Begunstigingstermijn stellen op 8 weken.
 • Dwangsom bij niet voldoen per overtreding vaststellen op  € 1.000,00 per week met een maximum van € 6.000,00.