U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 6 april 2021

6 april 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 30 maart 2021

Vastgesteld.

Overbrengen restantbudgetten van 2020 naar 2021

De gemeenteraad voorstellen budgetten over te brengen van 2020 naar 2021.

Verantwoording onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen 2020

Instemmen met de verschuiving van onderhoudswerkzaamheden voor de gemeentelijke gebouwen 2020 en het budget in meerdering brengen op de onderhoudsbudgetten voor de gemeentelijke gebouwen 2021.

Uitvoeringsplan 2021 beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  • Het 'Regionaal uitvoeringsplan beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ 2021’ vaststellen.
  • Wethouder Breedveld mandateren het regionale uitvoeringsplan 2021 te ondertekenen.
  • Instemmen met het ‘Plan van aanpak samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ’.

Beantwoording art. 42 vragen R.v.O. van fractie Clercx over uitrol 5G

Instemmen met conceptantwoord. 

ZLM Tour 2021

  • Aanwijzen van Rucphen als finishplaats voor de laatste etappe van de ZLM Tour 2021 op 13 juni 2021.
  • Kosten van € 45.000,00 (€ 30.000,00 fee plus resterende kosten voor gemeente van € 15.000,00) ten laste brengen van budget promotie; het bedrag dat nog resteert ten laste brengen van het begrotingssaldo 2021.
  • Akkoord met het versturen van een informatiebrief aan de raad.
  • Akkoord om de overeenkomst af te sluiten met Libema Prof Cycling.