U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 16 maart 2021

16 maart 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 9 maart 2021

Vastgesteld.

Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant

  • De gemeenteraad voorstellen de Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant 1.0, inclusief uitvoeringsagenda, vast te stellen.
  • Instemmen met het Uitvoerings-programma RES 1.0, onder voorbehoud dat de raad instemt met de RES 1.0.
  • De gemeenteraad het RES-uitvoerings-programma ter kennisneming aanbieden.

Gedeeltelijke onttrekking openbaarheid dorpspark Zegge

  • Instemmen met een gedeeltelijke onttrekking aan de openbaarheid van het dorpspark te Zegge voor basisschool Mariadonk.
  • Instemmen met de conceptbrief aan de parochie over het gebruik van een gedeelte van het park door basisschool Mariadonk.

Verzoek uitlichten logo MFA Agora

Medewerking verlenen aan het verlichten van het logo van MFA Agora onder voorwaarden dat:

  • de totale verlichtingsinstallatie door een erkend bedrijf in opdracht en voor rekening van stichting Agora wordt aangelegd;
  • de installatie in eigendom, beheer en onderhoud van stichting Agora blijft;
  • de gemeente met stichting Agora een overeenkomst afsluit voor het in de openbare ruimte aanleggen, beheren en onderhouden van de verlichtingsinstallatie.

Beleidsregel groennorm gemeente Rucphen

Teruggenomen.

Adviesnota last onder bestuursdwang Sint Janstraat 80 Sprundel

  • Een last onder bestuursdwang opleggen wegens overtreding van het Bouwbesluit 2012 en de Wet milieubeheer wegens aanwezigheid van gebroken asbestplaten op het perceel.
  • De begunstigingstermijn bepalen op zes dagen na verzending van de beschikking.

Inzet extra capaciteit straathoekwerk

Teruggenomen.