U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 10 maart 2020

10 maart 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 3 maart 2020

Vastgesteld.

Informatieveiligheid 2019

Instemmen met de collegeverklaring 'informatieveiligheid 2019'.

Fusie Antonetta Stichting Raamsdonkveer en Thuisvester

  • Geen zienswijze inbrengen tegen de voorgenomen fusie.
  • Raad informeren.

Convenant en Protocol Vroeg Eropaf

  • Instemmen met het convenant en protocol.
  • Wethouder De Bruijn mandateren het convenant te ondertekenen.

Principeverzoek uitbreiden bedrijfsbestemming Kaaistraat 13, St. Willebrord

In principe medewerking verlenen aan een uitbreiding van de bedrijfsbestemming aan de Kaaistraat 13.

Vaststelling Wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, wijzigingsplan Lage Zegstraat 17 te Zegge (correctieve herziening)

Wijzigingsplan vaststellen.

Overbrengen restantbudgetten van 2019 naar 2020

De raad voorstellen budgetten over te brengen van 2019 naar 2020.