U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 1 september 2020

1 september 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 25 augustus 2020

Vastgesteld.

Ontwerpwijzigingsplan 'Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel'

  • Medewerking verlenen aan het in procedure brengen van het ontwerp-wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Kom Sprundel, wijzigingsplan Sint Janstraat 117 te Sprundel'.
  • Instemmen met de anterieure over-eenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.
  • Als geen zienswijzen binnenkomen, zonder tussenkomst van het college het wijzigingsplan vaststellen.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

  • De ingediende aanvraag voor tegemoetkoming in planschade toewijzen.
  • Het bedrag dat in het definitieve planschadeadvies is bepaald voor tegemoetkoming in planschade uitbetalen en vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 september 2019 tot de dag van uitbetaling.

Budget vervoer NT2-leerlingen en cultuureducatie met kwaliteit uit vrijvallend gemeentelijk onderwijsachterstandenbudget

Aanhouden.

Bruikleenovereenkomst naastgelegen gronden Sint Martinusstraat 39 Rucphen

Een deel van het perceel P159 in bruikleen geven aan de eigenaren van de aangrenzende woning Sint Martinusstraat 39 in Rucphen.