U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 1 december 2020

1 december 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 24 november 2020

Vastgesteld.

Tarieven werken voor derden 2021

Met ingang van 1 januari 2021 de tarieven voor werken voor derden vaststellen.

Partnerschap StartToGrow

Geen partnerschap aangaan met StartToGrow.

Actualisatie grondprijzen 2020/2021

  • De grondprijzen per 1 december 2020 vaststellen.
  • De grondprijzen ter kennis brengen van de raad.

Aanpak doorontwikkeling burgerparticipatie

  • Instemmen met de werkwijze met bijbehorende middelen.
  • De rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden onderschrijven.
  • Instemmen met het aanmaken van een apart budget voor burgerparticipatie van € 15.000,00 vanuit het budget Overheidsparticipatie.

Adopteren rotonde Industriestraat - Sprundelseweg

  • Instemmen met de adoptie van de rotonde Industriestraat - Sprundelseweg door Tak Caravans & Recreatie.
  • Instemmen met het inrichtingsplan voor de rotonde.

Normenkader accountantscontrole 2020 en voorlopig 2021

  • Het normenkader accountantscontrole 2020 vaststellen.
  • Het controleprotocol met normenkader van de Belastingsamenwerking West-Brabant voor de heffingen van de gemeente Rucphen vaststellen.

Ondertekenen prestatieafspraken 2021

Instemmen met de inhoud van de Prestatieafspraken 2021 met de Huurdersvereniging en Thuisvester voor 2021 en de ondertekening van de prestatieafspraken op 4 december 2020.