Asbest

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

4 weken vooraf melden

Als u asbest wilt gaan verwijderen, heeft u een sloopmelding nodig. U doet een sloopmelding vier weken van te voren. Dat kan via het omgevingsloket . In een beperkt aantal gevallen is de meldingstermijn 5 werkdagen.

Particulieren

Als u asbest wil slopen of afvoeren moet u dit melden bij de gemeente. U kunt dit digitaal doen via het omgevingsloket. U mag als eigenaar zelf (na het indienen van een sloopmelding vijf dagen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden), uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, het asbest in zijn geheel verwijderen indien het gaat om geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien of asbesthoudende vloertegels, of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of een bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal 35 m2 per kadastraal perceel bedraagt.

Indien er meer dan 35 m2 aan asbest aanwezig is, en/of het voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden, dan dient het asbest (na het indienen van een sloopmelding vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden) verwijderd en afgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Bij de melding dient dan ook een asbestinventarisatie rapport te worden ingediend.

Let op: Asbesthoudend dakbeschot niet zelf verwijderen

Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen en hier geen sloopmelding voor nodig hebben. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Bedrijven

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet dit in principe worden verwijderd. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. Er zijn drie risicocategorieën. Bij de twee zwaardere categorieën dient u een gecertificeerd bedrijf in te huren voor de verwijdering van asbest. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet, maar het betrokken personeel moet wel kundig (dus opgeleid) zijn. In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbest

U kunt mogelijk subsidie krijgen voor het verwijderen van asbest. Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven die asbest willen verwijderen vanaf een oppervlak van 35 vierkante meter. De subsidie bedraagt 4,50 per vierkante meter verwijderd asbest. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Asbestdaken-verbod vanaf 2025

De rijksoverheid gaat waarschijnlijk vanaf 2025 een verbod invoeren op asbestdaken. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2025 moeten verwijderen.

Sloopmelding doen

Sloopmeldingen voor maximaal 35m2 kunt u ook in het gemeentehuis doen. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Met een afspraak voor uw sloopmelding  weet u precies hoe laat u aan het loket kunt komen en bent u sneller klaar.

Aanleveren op de milieustraat

Op deze manier levert u asbest aan:

  • asbest moet voor verpakking vochtig gemaakt zijn;
  • asbest moet in twee lagen stevig, doorzichtig plasticfolie (minimaal 0,2 mm dik) verpakt zijn;
  • de openingen moeten volledig zijn afgeplakt met breed plakband;
  • er mag maximaal 35m2 asbest per beschikking worden aangeleverd op de
    milieustraat;
  • het beschikkingsformulier van de gemeente moet u overleggen aan de beheerder op de milieustraat.

Let op! Niet asbesthoudend materiaal is vaak moeilijk te onderscheiden van asbesthoudend materiaal. Daarom vragen wij u ook dat te verpakken volgens de regels van asbesthoudend materiaal.

Toelichting

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Stofdeeltjes die vrijkomen tijdens het slopen kunnen kanker veroorzaken. Daarom zijn er regels voor het aanleveren van asbest op de milieustraat.