Afvalpas

Aanvragen

Voor : particulier

Jaarlijks krijgt u 6 'tikken' op uw afvalpas. Hiermee kunt u afval wegbrengen naar de milieustraat. Ook kunt u snoeiafval en grofvuil aan huis af laten halen met de afvalpas.

Controleer aantal tikken

Hoort bij bestaande woning

De afvalpas hoort bij uw woning. Controleer of de afvalpas aanwezig is, voor u een huis koopt of huurt.

Automatisch bij nieuwbouwwoning

Bewoners van een nieuwbouwwoning krijgen de afvalpas thuisgestuurd na aanvraag van hun afvalcontainers. Bewaar uw afvalpas zorgvuldig; deze is ook de volgende jaren geldig.

Nieuwe pas aanvragen

Heeft u geen afvalpas meer? Bel dan Renewi, t. 0800 - 333 66 99. Deze organisatie verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente. Renewi blokkeert de zoekgeraakte afvalpas tegen oneigenlijk gebruik. Ook kunt u meteen een nieuwe afvalpas aanvragen. Geef hierbij aan of u de ondergrondse container gebruikt. 

 t. 0800 - 333 66 99

Kosten

€ 20,00 voor een nieuwe afvalpas
Deze kosten moeten vooraf betaald worden. Daarna krijgt u de nieuwe afvalpas thuisgestuurd.

Toelichting

U heeft de afvalpas nodig:

  • als u afval wegbrengt naar de milieustraat;
  • als u grofvuil aan huis laat ophalen;
  • als u snoeihout aan huis laat ophalen.

Verhuizen

Bij verhuizing hoort de afvalpas in de woning achter te blijven, bij voorkeur in de meterkast. Controleer of de afvalpas aanwezig is, voor u de woning betrekt. Thuisvester controleert of de afvalpas aanwezig is bij huurwoningen.

Einde gebruik

Als een woning leeg komt te staan door verhuizing naar een verzorgingstehuis of door overlijden, dan kunt u nog tot het eind van de daaropvolgende maand gebruik maken van de afvalcontainers en de afvalpas voor de milieustraat.

Na deze periode worden de chips van de afvalcontainer en de afvalpas geblokkeerd.

Als het huis binnen de genoemde termijn opnieuw bewoond wordt, kunnen de afvalcontainers en afvalpas gebruikt worden tot aan de inschrijving van de nieuwe bewoner (in de Basisregistratie Persoonsgegevens).

Plaats de container(s) leeg en schoon in de schuur. Laat ze niet buiten staan.